KOYO Bearing

Contact Now

1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.66 Inch | 16.764 Millimeter KOYO LM67048 Tapered Roller Bearings

1735.4 N·m 78.581 mm
2 x 3/8-16 UNC SAFS 238

0 Inch | 0 Millimeter x 3.543 Inch | 89.992 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter KOYO 362 Tapered Roller Bearings

8500 rpm Shield & Seal
20.000 mm 22500 N

KOYO 3NC6226ZZXC3 Single Row Ball Bearings

130.0000 mm 58500 N
5300 rpm 60.000 mm

KOYO 63/222RSC3 Single Row Ball Bearings

195 mm 2.7 mm
252 mm 240 mm

KOYO NTHA-4270 Thrust Roller Bearing

13.5 mm 1.69 kg
197 mm 140 mm

KOYO NTA-2031;PDL449 Thrust Roller Bearing

36 mm 80 mm
0.6 mm 176 kN
1/9